Följande personer omfattas av telefontiden

Hyresgästföreningen Nynäshamn  070 697 27 44 vxl

Jonas Carlsson

Tuula Forsius

Tony Nicander

Jan-Erik Björkman

Birgitta Wiberg