Tekniska problem 

Vi har just nu stora problem med våra telefoner och samtalen kopplas direkt Hyresgästföreningen resten av denna vecka. 

Hyresgästföreningen Nynäshamn